วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สวรรค์หรือนรกหรือมนุษย์หรือเปตรหรืออสุรกาย

สวรรค์ใดไสวนั่นสวรรค์สุข
สวรรค์ทุกอริยาบทพาสุขสรรค์
สวรรค์ใยสุขทุกอย่างไม่เร่งวัน
สวรรค์นั่นสวรรค์นี่ศิวิไล

นรกขุมุคะมุหมอกควันบังหมด
นรกกรดกล่นกร่อนกันดีกว่า
นรกเกือบนับไรก่อนเห็นพิพร่า
นรกตาทางเชื่อมต่อตรงออกธง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น