วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

สำคัญที่ผู้ตัดสินจะเป็นมิจฉาหรือสัมมา

เป็นมิจฉาหรือสัมมาทิฐฐิเกิด
อยู่ประเสริฐหรือยู่เลิศเมืองกรุงพระ
คือมิจฉะหรือมิจฉาอย่างตนจะ
คือสัมมะคือสัมมาทิฐฐิใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น