วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ญาติแท้และญาติเทียม
ญาติเเท้ในของแท้อย่างไรแท้
ญาติสุขแน่ญาติกุศลวนสหาย
ญาติแท้จริงไม่ให้ใจไม่สบาย
ญาติสุดร้ายกุศลใดไม่เห็นเธอ


กตัญญูญาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น