วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ไร้นามมีนาม

ไร้นามไรในไร้นามก็มีนาม
ไร้รูปถามมีนามไปเพื่อไรหนา
ไร้นามแล้วกรวดส่งให้ถึงใจดา
ไร้รูปหารูปอยู่ไหนใครผูกบุญ
ไร้นามเพื่อเขาไม่ตามติดตามถูก
ไร้รูปสุขเพียงที่ใดอรูปา
ไร้นามเพื่อมีนามอีกกุศลา
ไร้รูปพร้าสังขาราอภิสมาร


มรรคคานิค


นามในนั้นมั่นสิ่งใดผูกยึดเกาะ
นามภัยเลาะเกาะในยามนามรูปข้า
นามเปลี่ยนไปความหมายไรกรรมใดวา
นามเปลี่ยนมารูปเปลี่ยนตาไม่เปลี่ยนไร

มรรคคานุคา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น