วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

คิดไม่ออกและคิดออก

คิดไม่ออกในอริยะจะระสัตว์
คิดไม่ออกว่าคนรักหรือคนเกลียด
คิดไม่ออกยามอยู่ใกล้กันทำไมเครียด
คิดไม่ออกว่าคนเกลียดเป็นอย่างไร
คิดออกไหมใครคนร้ายทำไมรัก
คิดออกไหมจากวัฏฏักและวัตตุ
คิดออกไหมเจอเรื่องร้ายกรรมใครทุกข์
คิดออกไหมจากความสุขของเคยมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น