วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บุญบันดาล บาปบันดาล

บุญสุขล้นเห็นความสุขในทุกข์ได้
บุญสุขเหลือเห็นความทุกข์ทุกข์กลับกลาย
บุญบานใบใบบนบานบันดาลดล
บุญอันดลผลบันดาลพานพบถูก
บุญที่ปลูกงอกงามแล้วปฏิบัติผล
บุญบุราฟ้าสดใสหัวใจดล
บุญบันดลบนบำรุงบุญอันใด
บุญบาดาลบานบุรีมีให้เห็น
บุญหนักเช่นเพ็ญสมบูรณ์สว่างใส
บุญบำแดแผ่ผลบุญหนุนอำไพ
บุญที่ใครใครตัวบุญอุ่นอิ่มเอม

ดล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น