วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สิ่งที่เราเลือก สิ่งที่มีคนอื่นเลือกให้

สิ่งที่เราเลือกเพราะเราสร้างอำนาจเลือก
เมื่อเราเลือกเพราะเรามีสิทธิจะให้
มองไม่เห็นและไม่ให้ใครใหญ่ใคร
เราเลือกได้เราเลือกให้เรารับเอง
เมื่อเราสร้างสิ่งแวดล้อมห้อมห่มหาก
เมื่อเราพรากไม่มีเหตุบอกหนหลัง
เมื่อเราเลือกภาพหลังเองอำนาจพลัง
เราเลือกยั้งดั่งสวรรค์พลันให้เธอ
เมื่อเราเลือกทางเทวาเทวะใด
เมื่อเลือกใครถึงทางเลือกต้องเลือกล่ะ
เมื่อเลือกเเล้วเห็นผลพริบในทิพย์พา
เมื่อเลือกมาเลือกมาให้หรือรับเอย

ศาสนาแห่งพระวินัยศาสนาพรหมผู้สร้าง(ทานศีลภาวนา)

เมื่อไม่เลือกสิ่งที่มีคนอื่นเลือก
เมื่อไม่เลือกเขายัดเยียดอัลไตล่า
เมื่อไม่เลือกเขาจัดให้ในบันดา
เมื่อไม่เลือกคะแนนหนานับอย่างไร
เมื่อไม่เลือกนับตัวบุญหนุนนองเนื่อง
เมื่อไม่เลือกมารไล่ตามเหนือบุญกว่า
เมื่อไม่เลือกกรรมหน้าที่ยังมีนา
เมื่อไม่เลือกพรหมยาตรามาจัดวาง
เมื่อไม่เลือกประโยชน์พลั่นเห็นเมืองถ่ำ
 เมื่อไม่เลือกนั้นต้องธรรมสว่างไสว
เมื่อหยุดหยุดไม่เลือกเลยรอวันไป
เมื่อเลือกไม่ไม่ยอมเลือกคนลังเล

สร้างไม่ได้ มากกว่าหรือน้อยกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น