วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มีตัวตน. ไม่มีตัวตน

มีตัวตนคนอัตตาสะสมมาตร
มีตัวตนคนฉลาดใจจิตไข
มีตัวตนชอบไม่ชอบตอบชอบใคร
มีตัวตนได้ยินไหนสดใสฟัง
มีตัวตนดมกลิ่นใดนี้ที่ชอบ
มีตัวตนรสที่ชอบขาดไม่ได้
มีตัวตนกายกายาร่วมดวงใจ
มีตัวตนแต่ตนไหนใคร่ธรรมธร

ไร้ตัวตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น