วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สามารถ. ไม่สามารถ

เธอสามารถเมื่อเราไม่สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมได้เป็นเพราะอะไรกระป๋องกระป๋อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น