วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พอ ไม่พอ

พอเพียงพอพอและเพียงนี่เพียงพอ
พอเพียงพอพอและเพียงนี่เพียงพอพอเหมาะก่อเพียงและพอปฏิบัติผล
พอและพอสุขใด้เห็นงามสุขกล
เพียงแพร่ผลพลพราวสุขเพียงและพอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น