วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลึกลับหรือเปิดเผย

ลึกลับดีปิดทองที่ตรงหลังพระ
หวังในละหวังในเลิกละในหลง
ลึกลับพระฉลาดนะศีลธรรมตรง
หวังยิ่งยงค์โพธิยาคราอยู่เย็น

เปิดเผยพระนะเปิดเผยเปรียบเทียบได้
หวังสิ่งใดในกระทำบุญกรรมค่า
เปิดเผยพระต้องเป็นพระจริงจริงนา
หวังคุณค่าบุญในคราวราวเด่นดวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น