วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คนจนกับคนรวย


7
ความล้มเหลวของคนจนไม่มีผล
ความยากจนไม่มีกินพึ่งกระเเส
ความล้มไหลความหลอมเหลวไม่ผันแปร
ความยากแท้ความจนที่ไม่มีใด


5
ความล้มเหลวของคนรวยมีจริงหรือ
ความยากถือความล้มเหลวเป็นเรื่องใหญ่
ไม่ยอมเหลวจะทำดีจะทำใด
ความรวยให้ในทานจริงเหมาะใจจำ


เสาร์ห้า
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น