วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แรงผลักหรือแรงดึงดูด

แรงผลักให้ใจในรักและใจชอบ
แรงรอบตอบเรื่องบุญพามาธรรมเถิด
แรงนำให้สมใจใครให้รวยเลิศ
แรงจักเกิดผลักทุกข์คนบุญหรือกรรม
แรงผลักมายืนเด่นนักเป็นนั่นโน่น
แรงผลักล้นเป็นบุญพาวาสนาส่ง
แรงผลักมาผลักเร้าให้เคลื่อนใดตรง
แรงผลักส่งขับเคลื่อนจิตชิวิตคน
แรงผลักคำพูดเพื่อผลักเคลื่อนใดได้
แรงผลักใจจิตขยายเครือข่ายผอง
แรงผลักคนคิดผลักได้หรือไตรตรอง
แรงผลักผ่องแผ่วแผ้วจริงคำสิ่งใด
แรงผลักเรทติ้งจริงนะพระใครแจก
แรงผลักแหลกต้องมีแรงพลังผาย
แรงผลักล้ำเพราะต้องธรรมความอันใด
แรงผลักใสไม่เห็นตัวน่ากลัวจัง
แรงดึงดูดให้ตึงเบาลงบทบาท
แรงดึงอาจมีพลังมหาศาล
แรงดึงใดสะสมไว้สุดยาวนาน
แรงดึงทะเยอยานแกร่งแรงถ่วงดิน
แรงดึงสุดจะตรึงกำลังลาก
แรงดึงจากในสุดรักกรรมใดฉุด
แรงดึงใยในโลกหล้าแม่เหล็กพุทธ
แรงดึงดุจกำลังใดโลหะดึง
แรงดึงดั่งรั้งระใดในแรงผลัก
แรงดึงทั้งโลกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น