วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ความลำบากและความสบาย

ความลำบากคือความยากพรากบางอย่าง
ลำบากจากพรากความสุขเขาสุขสันต์
ลำบากพรากมาฆ่าเครียดเขาทุกข์วัน
ลำบากวันหมั่นลำบากสะสมไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น