วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มืดกับสว่าง

สว่างแจ่มสว่างแล้วสว่างหล้า
สว่างคราโลกาแสงสว่าง
สว่างใจใสจริงเห็นธรรมวาง
สว่างพร่างพราวคิดจิดแสนดี

มืดหม่นอลทะกาฬนานหรืไม่
แสงจากไหนต้องหาไว้ขยายแสง
ตะเกียงเทียนหรือหลอดไฟขับช่วยแรง
มืดเห็นแสงดาวบนฟ้าช่วยส่องทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น