วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เต็มกับหมด

หมดบกพร่องต้องเติมต้องต้องเติมให้
หมดสิ่งใดจะเท่ากับหมดใจล่ะ
หมดบุญแล้วสิ่งสังขารกรำงานครา
หมดบุญนาที่ปลูกให้ไม่งอกเงย
หมดไม่เต็มเพราะอะไรต้องให้เหตุ
หมดเติมเองได้หรือเศษเหตุเศรษฐี
หมดการให้ไม่มีใฝ่ให้ใครดี
หมดจริงดีจริงหรือหนี้เขาตามทวง
หมดบุญธรรมกรรมบุญทางพร่างพร้อมส่ง
หมดกำคงตรงเฉยๆสบายหน้า
หมดบุญใจในสมัครสมัคครา
หมดกำหนามากำหนดให้เราทำ
หมดดวงบุญมีหรืไม่นิพพานพัก
หมดดวงพักดวงไฟร้อนหรือสดใส
หมดไฟแล้วเป็นไฟเย็นเกิดสิ่งใด
หมดนาไร้ในที่ปักกล้าเติบโต
หมดกรรมเเล้วหมดงานรักหมดงานเกลียด
หมดละเอียดเจียดละออจารนัยได้
หมดคิดให้หมดจิตใจหมดนำทาง
หมดแล้วว่างสะสมใดถึงดีจริง
ไม่หมดบุญทำอย่างไรก็ไม่หมด
ไม่หมดลดบุญให้ไปได้เต็มถัง
ไม่หมดเลยธรรมวิหารสุขส่วนกลาง
ไม่หมดพลังไม่หมดยังทางเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น