วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน

เปลี่ยนถ่ายถูกหรือไม่ถูกยามปลูกถ่าย
ถ่ายเปลี่ยนไปในปลูกถูกทุกอย่างเปลี่ยน
ปลูกนาใดงอกงามใดเพราะงามเรียน
เพราะปลูกเปลี่ยนถ่ายเกิดแลแก่เจ็บตาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น