วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่มั่นคงกับมั่นคง

ไม่มั่นคงไม่แน่ใจไม่มั่นคง
ไม่ดิ่งตรงไม่คงที่ไม่นิ่งค้า
ไม่มั่นใครไม่แน่นนิ่งไม่แน่ครา
ไม่มั่นว่าคนความนี้ไม่มั่นใคร

มั่นและคงมั่นตรงจุดมั่นใจกอด
มั่นตลอดมั่นใจคำพระพุทธผา
มั่นใจแน่มั่นใจธรรมบุญกรรมพา
มั่นใจว่าทางพุทธาต้องพึ่งตน

ศรัทธา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น