วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ภัย อภัย

ภัยภยันตระนะทะไฟมี
ภัยดินดีภัยดรดีน้อยหรือมาก
ภัยลมพัดอัตตาลมทีเกิดจาก
ภัยน้ำพรากกรากกระแสร่วมทำลาย

อภัยนะไม่เกลียดนะมีแต่รัก
อภัยพักแดนดินดีที่สุขใส
อภัยลมไม่โหมพัดอารมณ์ใจ
อภัยน้ำความสุขในทางแสนเย็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น