วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ความร้อน ความเย็น

เมื่อความร้อนพสุธาขึ้นมาถึง
เมื่อเราดึงสวรรค์ลงตกตรงหน้า
เมื่อเราดึงนรกร้อนพสุธา
เมื่อนกกาไม่มีฟ้าไว้โผบิน
เมื่อหิมะ พาลมารใน ใจสลด
เมื่อเย็นลดเธอต้องร้อนใกล้เธอเผา
เมื่อเธอจงหยุดสุขใครพันพัวเภา
เมื่อมอมเมาเคล้าเปลี่ยนไปใครเปลี่ยนจริง
เมื่อเวลาแต่ละคนใยต่างกัน
เมื่อเวลาความสุขสันต์พลันต้องเปลี่ยน
เมื่อที่ใดอำนาจส่งตรงเบียดเบียน
เมื่อเวลาเฉพาะเพียรเรียนปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น