วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ธรรมใจไม่ได้ ธรรมใจได้

ธรรมใจไม่ได้เลยเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้
ธรรมใจคลายของสิ่งรักชอบกรรมฉัน
ธรรมใจไม่ได้จะทำไงใจใครกัน
ธรรมไม่ได้ใจของวันอัตตาธรรม

ธรรมใจได้ในบัดดลคนมีเกิด
ธรรมใจเถิดไม่มีของตนแน่ไหน
ธรรมใจแล้วที่ธรรมได้เพื่อสิ่งใด
ธรรมใจได้มีกี่รายในร้อยพันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น