วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อุปสงค์ อุปทาน

อุปสงค์  ความต้องการ บริิการกิจชนิดใด
หากสุดใจซึ้งสิ่ง ไหนใครเขามอบ
ผู้บริโภคอุปสงค์ซึ้งจริงขอบ
ใจที่มอบขอบคุณให้ในสิ่งดี

อุปสงค์  เวลาใดมีเงินจ่าย
อำนาจซื้อสุขสบายจ่ายพร้อมที่
อุปสงค์ของสิ่งให้สุดแสนดี
บางเวลาไม่ชอบที่สินค้าใจ

อุปสงค์สิ่งมากส่งเกินระดับ
เกินมากกลับมอบให้รับหมดไม่ได้
เขาไม่นับไม่มอบตอบสนองใคร
ไม่มีให้แม้มีจ่ายซื้อแพงๆ

อุปทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น