วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เห็นกับไม่เห็น

เห็น
เห็นได้ธรรมนำเห็นทุกข์สุขนำทิพย์
เห็นความลิบปรับความเห็นเป็นสุขสุข
เห็นเรื่องร้ายหน่ายความรู้ดูมุขมุข
เห็นความทุกข์ทุกข์ความเห็นเป็นสุขจริง

ไม่เห็น
ไม่เห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น