วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถนัด กับไม่ถนัด

ถะถุงทะสะสะสมความถนัด
ถุงใหญ่จัดหีบห่อใหญ่สามารถมาก
ถุงมัดวานวันเวลาร้ายดีปาก
ถุงเก็บรากกาลเวลานัดพบธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น