วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถูกและผิด

ถูกไปได้ไปเรื่อยๆถูกเรื่อยๆ
ถูกอย่างเอื่อยถูกอย่างแรงแหล่งทางถูก
ถูกทางเดียวทางสายเดียวเบาบางทุกข์
ถูกอย่างถูกถูกทางสุขมีสายเดียว

ผิดอย่างผิดมีสองขีดมีสองสาย
ผิดสายร้ายฝ่ายสองพวกจำจองฝัง
ผิดสองหลักผลักมาพบกากบาทยัง
ผิดสองฝั่งฝังรากร้ายหรือรากดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น