วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปฏิกูล กับ กูล

ปฏิกูลปฏิกรรมปฏิกรณ์

(มค. กูล) น. ฝั่ง, ตลิ่ง, ที่ลาดลง, โคก, เนิน.ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น