วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข่าวร้าย กับ ข่าวดี

ข่าวร้ายๆอาจไม่ร้ายในความข่าว
ข่าวฉาวๆอาจไม่ร้ายในความคิด
ข่าวร้าวๆอาจเข้าใจกรรมลิขิต
ข่าวร้ายคิดเป็นข่าวดีสบายใด

ข่าวดีดีอาจดีแน่จริงหรือหลอก
ข่าวดีบอกว่าความคิดดีดีไฉน
ข่าวดีรั่วมั่วข่าวดีเพือ่หลอกใคร
ข่าวดีไหมอยู่ที่ใครจะไตร่ตรอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น