วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผู้สร้างกดหรือผู้ทำตามกด

ผู้สร้างกดแห่งความรักหรือความเกลียด
ผู้สร้างเกียรติยศงามความดีกด
ผู้สร้างกดเริ่มเติบโตจนหมดคต
ผู้สร้างกดไว้ครอบคลุมสุขของชน
ผู้สร้างกดเพื่อความสุขเดิมพันสุข
ผู้สร้างกดปกป้องทุกข์หลักมั่นไหว
ผู้สร้างกดกำลังกดเท่าแรงใด
ผู้สร้างกดอากาศไร้ในศรัทธา

กดใครดีที่สุดในโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น