วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เสมอ ไม่เสมอ

เสมอมีที่เสมอเสมอไหน
เสมอใจในเสมอเสมอสระหนา
เสมอกายใยเสมอสามารถครา
เสมอวาจานาโอกาสไม่เพียงลม

ไม่เสมอเป็นธรรมมะวันนะรู้
ไม่เสมอใจเปลี่ยนอยู่คนยุ่งสน
ไม่เสมอกายสังขารยังเปลี่ยนคน
ไม่เสมอวาจาคนปลี่ยนเรื่อยไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น