วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไม่ใช่. ใช่

เธอไม่ใช่ฉันไม่ใชเราไม่ใช่
ไม่ใช่ไฝ่ไม่ใช่ฝันไม่ใช่ถา
ไม่ใช่ใช่ในหนทางพุทธศรัทธา
ไม่ใช่นาไม่ใช่เนื่องจักรเฟืองธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น