วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คิดลบ และคิดบวก

คิดลบหักผลของลบต้องหักแบ่ง
คิดหักแห่งลบนำออกหรือลบไหน
คิดลบหักคิดลบแห่งแหล่งลบได
คิดลบไปคิดลบมาลดลดลง

คิดบวกบวกรวมบวกบทสะสมบาท
คิดบวกอาจนำรวมรวบผลสุดท้าย
คิดบวกแบกของเพิ่มแอกรวมผลภาย
คิดบวกคลายคิดบวกคำนำคำนวน

วิชาคำนวน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น