วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สูง ต่ำ

สูงกายกายาสูงส่ง
สูงตรงวาจาสูงสุด
สูงความคิดคราสูงมุติ
สูงสุดดวงใจในจรรย์

ต่ำสุดในกายในตก
ต่ำตกในวาจาดิ่ง
ต่ำความคิดภาพไม่ปิ้ง
ต่ำจริงดวงใจในโคลน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น