วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หวงเบา. หวงหนัก

หอเรือนรวงหวงเรือนรอหอห้วงหับ
วอเเหวนวับจับรัดรัดของของเขา
งองูกัดงงคตรัดของดีเรา
เบาลงเบาและเบาลงงงไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น