วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วง ไม่ร่วง

ร่วงรินดุจใบไม้ต้องสายลม
ร่วงหลุดตมล่วงหลุดตนหรือลมต้อง
ร่วงปลิวปลิดคราสายลมพัดใดตรอง
ร่วงเพราะต้องเพียงต้องลมหรือหมดกาล

ไม่ร่วงหลุดหยุดไม่ร่วงใบไม้ใหม่
ไม่ร่วงใครไม่ล่วงคำล้ำสิทธิ์ก่อน
ไม่ล่วงเลยมีหรือไม่ใจยากจร
ไม่ปริดปลิวใบไม้อ่อนเวลาใด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น