วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เปลือก แก่น

เปลือกผิวแต่งหนังห่อแหล่งย่อมเปลี่ยนได้
เปลือกปลอกใส่เปลือกเลือกปรับสังคมสอน
เปลือกผิวร้ายในร่างไรในเปลือกคอน
เปลือกลอกปล้อนคอนในเนื้อแตกดับใคร

แก่นแกนในใสสว่างกลางในแก่น
กลางแกนแก่นแกนเนื้อในให้หรือรับ
แก่นกล่างแกร่งดูที่ใดอายุจับ
แกนแก่นปรับรับผิวเปลือกแกร่งแกนกลาง
แกนแกร่นกร่อนกลวงกลางก๋องแก่นแท้ทาน
แก่นรากนานกาลให้ธรรมทำแท้ให้
แก่นสละผู้ให้ณรากแข็งใน
แก่นไม่ให้ในมีหมดซึ่งตนตน
แก่นให้รักย่อมได้รักในรักตอบ
แก่นให้ชอบได้ความชอบตอบใช้ให้
แก่นให้ยากย่อมได้ยากกลับคืนไป
แก่นให้ไร้ในความไร้ในสิ่งทาน
แก่นให้รู้ย่อมได้รู้เรียนสุงสุด
แก่นในสุดของความงามสวยสุดค่า
แก่นในกัดรัดอยู่ใดในศรัทธา
แก่นสูงกว่าใจศรัทธาใจที่ใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น