วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ให้สูงขึ้น ให้ต่ำลง

ธรรมที่ธรรมทำให้ลอยสูงเบาเรื่อยๆ
ธรรมไรเหนื่อยพบแล้วหนักมวลมากนั่น
ธรรมแล้วเบาเบาสบายสุขทุกวรรณ
ธรรมใดนั้นธรรมสูงๆหนักเบาใดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น