วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภัย อภัย

ภัยในพุทธทุจริตทิศโจรจอก
ภัยจิตนอกภัยจิตในภัยหลอกหวัง
ภัยเสพสิ่งพิงเสพสุขดับทุกข์งัง
ภัยในผังภัยในผงหลงธุลี
ภัยในสังขารามาระเกิด
ภัยในเกิดแก่เจ็บใบบาปหนี้
ภัยในแก่ถูกหลอกอำแก้ไขมี
ภัยในที่ตายตนคนต้องตาย
ภัยกรรมทำไว้ในภัยเสี่ยง
ภัยในเอียงอาตมาอัตตาไหน
ภัยในโจโรร้ายปล้นดาวใด
ภัยในใจภัยในจิตสิทธิของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น