วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์

มีประโยชน์โภชน์ผลทางใด
มีประโยชน์ทางกายกรรมกิจ
มีประโยชน์ทางแนวชีวิต
มีประโยชน์ทางจิตทางใจ

ขยะที่มีประโยชน์

ไม่มีประโยชน์ตั่งไว้ใช้ไม่ได้
ไม่มีประโยชน์กายไม่ได้กิจ
ไม่มีประโยชน์วาจาคิด
ไม่มีประโยชน์จิตทางใจ

ขยะที่เป็นระเบียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น