วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เขายึดมั่น เรายึดมั่น

เขายึดมั่นว่ามีเขาเป็นของเขา
เขายึดเราว่ามีเขาเขายึดมั่น
เขายึดรูปแบบอย่างเลิศร่างกายวรรณ
เขายึดขันธ์ขยันขบภพเปรียบยล

เรายึดมั่นว่ามีขันธ์วรรณพอใจ
เรายึดไขอายุเข็ญเป็นเราชาติ
เรายึดมั่นว่าเรานั้นวรรณเขาขาด
เรายึดอาตมันเขาเราอัตตา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น