วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เราให้ได้เพราะของของเรา เราให้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของของเรา

เราให้ได้เพราะสิ่งนั้นของของเรา
เราให้เขาเรามีสิทธิ์ของสิ่งให้
เราให้ได้แบ่งเบาบางตระหนี่ใด
เราให้ได้ในสิ่งแวดล้อมพร้อมภพพันธุ์

เราให้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของของเรา
เราให้ไม่ได้ของของเราหาไม่
เราไม่ให้เพราะไม่มีของให้ไป
เราให้ไม่เพราะไม่มีของของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น