วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ไม่ประหยัด ประหยัด

ไม่ประหยัดฟุ้มเฟือยงะยิ่งใหญ่
ไม่หยุดใดไม่ประหยัดมีประโยชน์
ไม่ประหยัดทานสิ่งใดมีผลโภชน์
มีประโยชน์ไม่ประหยัดภัทรธรรมประหยัดคำประหยัดความประหยัดคต
ประหยัดยศประเกียรติประหยัดค่า
ประหยัดกินประหยัดใช้ในใดนา
ประหยัดหาประหยัดคิดประหยัดทำ
ประหยัดไหนจะให้ใครในประโยชน์
ประหยัดโกรธประหยัดเกลียดประหยัดกิจ
ประหยัดร้ายประหยัดรัดประหยัดคิด
ประหยัดจิตประหยัดใจประหยัดจำ

Save

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น