วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ของที่เคยมี ของที่ไม่เคยมี

ของที่เคยมีในชีวีชีวาเช่น
ของเคยเป็นในชีวิตอัตตาถัง
ของเคยอยู่ในแผนที่ชีวียัง
ของเคยครั้งคือเรื่องมีที่เคยเป็น

ของที่ไม่เคยมีกำเนิดเกิดชีวาด
ของไม่เคยเป็นในอาตมาฐา
ของไม่เคยอยู่ในแผนผังอาตมา
ของไม่เคยคือเรื่องลาในไม่เคย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น