วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เกิดมาเพื่อเธอ. ไม่ได้เกิดมาเพื่อเธอ

เกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์โภชน์ผลผลิ
เกิดมาเพื่อสร้างสร้างบุญธิสนกุศง
เกิดมาเพื่อสร้างหนี้สินเพิ่มอาจพงศ์
เกิดมาเพื่อกุศลส่งให้หว่านนา
เกิดมาเพื่อเป็นของเธอรักแต่เธอ
เกิดมาเพื่อนำเสนอกรรมสนอง
เกิดมาเพื่อลงขันธ์หลักเทวาครอง
เกิดมาเพื่อมาปกป้องเพื่อนกลุ่มใด
เกิดมาเพื่อขัดขวางใครในกรรมเก่า
เกิดมาเพื่อทำตัวเรารอดหรือไม่
เกิดมาเพื่อประคองตนพ้นอะบาย
เกิดมาเพื่อพบสุขให้ทานให้เธอ
เกิดมาเพื่อทำงานหนักรักก็เปล่า
เกิดมาเพื่อทำให้เขาให้เขาได้
เกิดมาเพื่อสร้างบาระมีให้ใคร
เกิดมาเพื่อประโยชน์ใครหรืมิมี
เกิดมาเพิดพอแล้วเบรคพอได้
เกิดมาเพื่อที่เขาให้ต้องใช้เขา
เกิดมาเพื่อกอดรัดไว้ไหนของเรา
เกิดมาเพื่อโง่และเขลาเขาเอาคืน
เกิดมาเพื่อรองรับโลภหลงโกรธ
เกิดมาเพื่อมาให้โทษโทษะเหลือ
เกิดมาเพื่อรอรับบุญหนุนจุนเจือ
เกิดมาเพื่อร้ายที่เยื้อคุณะกาย
เกิดมาเพื่อทำหัวใจในถึงทำ
เกิดมาเพื่อล่วงถลำทำไม่หาย
เกิดมาเพื่อเป็นร่มโพธิและร่มไทร
เกิดมาเพื่อใครนะใครในลดลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น