วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความเห็นชอบ. ความเห็นไม่ชอบ


ความเห็นชอบมีอยู่เสมอเมื่อมองเห็น
ความเห็นชอบเป็นเนื้อนาบุญสว่างอยู่
ความเห็นแล้วชอบในสัมมาทิฐิิทุกผู้
ความเห็นอยู่เลิศแล้วน้ำใสใจจริง
ความเห็นชอบถูกทางนั้นแนวเทวัญ
ความเห็นวรรณณะนั้นทุกข์หนา
ความเห็นชอบแนวคิดแบบพื้นกลางกา
ความเห็นเพริดแพรวสุขที่สุดผิดหรือสุขทาง

ความเห็นคนทุกข์เพราะว่าสิ่งใด
ความเห็นคนต่างเหตุในกรรมแต่ง
ความเห็นวิสัยในความสุดแสดง
ความเห็นแต่งโลกนี้ตามกำลังผู้ใด

ความเห็นคนไม่เจริญเหนือเจริญ
ความเห็นเทินตราแหล่งเลือกแต่รักข้า
ความเห็นแตกต่างนั้นมีธรรมดา
ความเห็นไม่ต่างนั้นว่าเพราะทางเดียว


ความเห็นความคิดมองไม่ชอบ
ความเห็นตอบเห็นแล้วอัตตาบ่ง
ความขยายความคิดยึดมั่นไม่ชอบลง
ความเห็นคงตอบแนวคิดจิตตน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น