วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ของส่วนรวมที่เขาไม่ให้. ของส่วนรวมที่เขาลงความเห็นให้

ของส่วนรวมเงินส่วนรวมสิ่งส่วนรวม
ของส่วนร่วมรวมรวบไว้ในรวมขันธ์
ของรวมขรรค์ของร่วมวันร่วมรวมกัน
ของร่วมปันของใครนั้นของผู้ใด

ของส่วนรวมที่ร่วมลงความเห็นให้
ของส่วนในร่วมรวมไว้กองเห็นอยู่
ของส่วนรวมหากยึดไว้เห็นในงู
ของร่วมสู่กุศลานำพาบุญไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น