วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ศาสตราสูงค่าแสนยานุภาพยิ่ง

ศาสตราส่ิงทรงพลาคุณานุภาพ
ศาสตราใดสามารถหยุดมหากาพย์
ศาตราทราบในไม่จองเวรและกรรม

ศาสตราวุธในเทพไท้ในกำหนด
ศาสตราโทษโทษะใดในกำหนัก
ศาสตราเอยของกลางใจผู้พำนัก
ศาสตราหลักทำลายขันธ์ของผู้ใด
ศาสตราหนักแพงคุณค่าหายากเยื้อ
ศาสตราเอื้อทำลายขันธ์ฉันเธอหนา
ศาสตราใดทำลายตนตัวหมดวา
ศาสตรายาพระพุทธาได้ฆ่าตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น