วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มีกรรมเป็นของตน ไม่มีกรรมเป็นของตน

มีกรรมเป็นของตนทุกคนเกิด
มีกำเนิดแห่งธาตุขันธ์วันกำกับ
มีกำหนักมากำไว้หน้าที่ครับ
มีกำศัพย์มีกำชาติมาตมุ่งมา

มีกำมามีกำไปใครคลายก่อน
มีกรรมซ่อนมีกำแทรกกำหนดล่า
มีกรรมหนักในหน้าที่ตนส่งมา
มีกำว่ามีกำหนดบุพกรรม

กรรมไม่บอกกรรมดีร้ายงานไม่บอก
กำบ้างหลอกให้กำไว้ในมุ่งมั่น
กรรมซุกซ่อนกรำงานไปสุดท้ายพลัน
กำว่าฉันกำว่านั้นอย่างนั้นกำ

มีกำโรคมีกำโลกมีกรรมโลค
มีกรรมโชคดีหรือร้ายทุกข์สุขถา
มีหรือไม่ กำบีบใคร กำบีบตรา
กรรมไม่ว่าไม่สนใครในเห็นกำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น