วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

ให้ กับ รับ

ยืนหยัดการเป็นผู้ให้ให้ใด
ยืนหยัดให้้สิ่งใดได้ตอบ
ยืนหยัดให้คุณูปาการณ์ชอบ
ยืนกรอบหยัดให้ในยืน

ยืนหยัดการเป็นผู้ขอรับ
ยืนหยัดรับใดพระคุณนี่
ยืนหยัดรับคุณูปาการณี
ยืนหยัดขอรับหนี้พระคุณใคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น