วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำนำกำสี

บุญทำกรรมแต่งแต้มสีเติมแต่งบุญสำแดงแต่งแต้มสีบนผืนผ้า
สีช้ำซ้ำสีกำสดกำสรวลนา
บุญปุญญาคณาคนางค์พร่างแพรเพลง
บุญสำแดงกรรมสำแดงแหล่งสีหนัก
บุญเหลือนักเหลืองันงงเหลือรับได้
บุญเขียวเขียวบินมาเห็นอุดมใด
บุญสดใสชมภูเขาเขาขุมทอง
บุญแสดส่งสีส้มสิ่งสิ่งบุญบ่ม
บุญฟ้าพรหมสุขแดนโยชน์เหนือเหนือกว่า
บุญม่วงครามยามเข้มขันทข้นม่วงครา
บุญสีหนาทาสีบุญหนุนรูปเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น