วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

การแข่งขันที่เปิดเผย การแข่งขันแบบไม่เปิดเผย

ความขยันที่เห็นอยู่ ความไม่มีความขยัน
กำลังที่อยู่ในที่แจ้ง กำลังที่อยู่ในที่ที่มองไม่เห็น
ความกล้าหาญในที่สว่างความกล้าหาญแบบอำพราง
ความแข็งแกร่งที่แตกหัหได้ความแข็งแกร่งที่ไม่มีวันแตก
ความแกร่งที่ละลายความแข็งแกร่งที่กลับแกร่งกว่าเดิม
ความโง่ที่แสดงออกความโง่ที่ไม่แสดงออก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น